ثبت نام در جویا بازار

پرکردن آیتم هایی که دارای ستاره (*) قرمز هستن ، الزامی می باشد .