پکیج اقتصادی (یکساله 90هزارتومان)

نوع پکیج : پکیج اقتصادی
جزئیات : قابلیت ها: معرفی نام واحد-مدیر-آدرس-تلفن ثابت-شماره همراه- قرارگرفتن در دسته بندی سایت و اپلیکیشن - ایجاد صفحه شخصی با نام کاربری و رمز اختصاصی * مبلغ: سالیانه 90 هزار تومان
قیمت : 2,000 تومان
زمان : 365 روز