پکیج یکساله ویژه

نوع پکیج : پکیج ویژه صفحه اصلی
جزئیات : نمایش دربخش آگهی های ویژه صفحه اصلی -جستجوی آسان-نمایش چهار عکس تبلیغاتی-نمایش کلیپ تبلیغاتی-معرفی کامل خدمات ،سوابق و کانالهای ارتباطی-گذاشتن تبلیغ تخفیف ویژه اصناف-تبلیغ سه مرتبه در ماه بصورت رایگان در کانال
قیمت : 179,400 تومان
زمان : 360 روز