پکیج ویژه (مبلغ متغیر بر اساس خواسته ها)

نوع پکیج : پکیج ویژه صفحه اصلی
جزئیات : قابلیت ها: دارای تمامی قابلیت های پکیج اقتصادی و عادی به همراه پخش در قسمت آگهی های ویژه - قرار دادن عکس های متنوع و کلیپ - معرفی کامل کالا و خدمات و راههای ارتباطی - ثبت تخفیفات و آگهی روز -- مبلغ متغیر بر اساس خواسته ها
قیمت : 0 تومان
زمان : 365 روز