مطب دکتر سیمین صادقی بجد-کلیه کودکان

عنوان واحد : مطب دکتر سیمین صادقی بجد-کلیه کودکان
نام مدیریت : سیمین صادقی بجد
شماره تلفن همراه :
شماره تلفن ثابت : 33426354
ایام و ساعات کاری :
رتبه یا درجه واحد شغلی :
شناسه صنفی : 231
نام رسته : اطفال
گروه : پزشکی
آدرس : سیستان وبلوچستان زاهدان خ مدرس-ساختمان پزشکان آتیه
معرفی کالا و خدمات :
سوابق و تجربیات :
پست الکترونیکی :
کد آگهی : 80