مطب دکتر رجبی-زنان و زایمان

عنوان واحد : مطب دکتر رجبی-زنان و زایمان
نام مدیریت : شهناز رجبی
شماره تلفن همراه :
شماره تلفن ثابت : 33443360
ایام و ساعات کاری :
رتبه یا درجه واحد شغلی :
شناسه صنفی : 222
نام رسته : زنان و زایمان
گروه : پزشکی
آدرس : سیستان وبلوچستان زاهدان حدفاصل بهداشت ۱و۳
معرفی کالا و خدمات :
سوابق و تجربیات :
پست الکترونیکی :
کد آگهی : 79