تعمیرات خیاطی تک

عنوان واحد : تعمیرات خیاطی تک
نام مدیریت : سرکار خانم یعقوبی
شماره تلفن همراه :
شماره تلفن ثابت : 33224437
ایام و ساعات کاری : همه روزه به جز جمعه: ۸/۳۰ الی ۱۳ ۱۷ الی ۲۱
رتبه یا درجه واحد شغلی :
شناسه صنفی : 198
نام رسته : خیاطی و...
گروه : خدمات شهری
آدرس : سیستان وبلوچستان زاهدان تقاطع بهشتی و مصطفی- روبروی مجتمع تجاری احمد
معرفی کالا و خدمات :
سوابق و تجربیات :
پست الکترونیکی :
کد آگهی : 619