تابلوسازی مهرورزان

عنوان واحد : تابلوسازی مهرورزان
نام مدیریت : کاظم رازی
شماره تلفن همراه : 09151961810
شماره تلفن ثابت : 33225213
ایام و ساعات کاری : همه روزه به جز ایام تعطیل ۸/۳۰ - ۱۳ ۱۶ - ۲۱
رتبه یا درجه واحد شغلی :
شناسه صنفی : 420
نام رسته : تابلوسازی-مهرو پلاک
گروه : خدمات شهری
آدرس : سیستان وبلوچستان زاهدان مصطفی خمینی- تقاطع مسیل رود
معرفی کالا و خدمات :
سوابق و تجربیات :
پست الکترونیکی :
کد آگهی : 613