کارشناس رسمی دادگستری عطاالله براهویی

عنوان واحد : کارشناس رسمی دادگستری عطاالله براهویی
نام مدیریت : اقای عطاالله براهویی
شماره تلفن همراه : 09153498044
شماره تلفن ثابت : 054-13232125
ایام و ساعات کاری :
رتبه یا درجه واحد شغلی :
شناسه صنفی :
نام رسته : کارشناسان رسمی دادگستری
گروه : شرکتها و دفاتر
آدرس : سیستان وبلوچستان زاهدان میررجاوه گمرک مرزی
معرفی کالا و خدمات : بررسی و اعلام نظر در مورد اسناد گمرکی، بررسی و اعلام نظر در مورد ارزش گمرکی کالاها، بررسی و اعلام نظر در مورد محاسبات گمرکی کالاها، بررسی و اعلام نظر در مورد قانون صادرات و واردات و آئین نامه اجرایی ان، بررسی و اعلام نظر در خصوص اختلافات گمرکی فیمابین گمرک و صاحبان کالا
سوابق و تجربیات :
پست الکترونیکی :
کد آگهی : 3556