کارشناس رسمی دادگستری مصطفی سیاسر

عنوان واحد : کارشناس رسمی دادگستری مصطفی سیاسر
نام مدیریت : اقای مصطفی سیاسر
شماره تلفن همراه : 09151900716
شماره تلفن ثابت : 05488644636
ایام و ساعات کاری :
رتبه یا درجه واحد شغلی :
شناسه صنفی :
نام رسته : کارشناسان رسمی دادگستری
گروه : شرکتها و دفاتر
آدرس : سیستان وبلوچستان زاهدان خیابان بزرگمهر، کوچه 41، پلاک 23
معرفی کالا و خدمات : تشخیص حریم ضروری و ارزیابی آب های زیر زمینی (قنوات، چشمه ها، چاه های عمیق و نیمه عمیق) و تعیین حقابه آن ها، زهکشی آب های زیرزمینی ناشی از تخلیه فاضلاب ها
سوابق و تجربیات :
پست الکترونیکی :
کد آگهی : 3555