کارشناس رسمی دادگستری کریم سارانی

عنوان واحد : کارشناس رسمی دادگستری کریم سارانی
نام مدیریت : آقای کریم سارانی
شماره تلفن همراه : 09151415503
شماره تلفن ثابت : 33448544
ایام و ساعات کاری :
رتبه یا درجه واحد شغلی :
شناسه صنفی : 530
نام رسته : کارشناسان رسمی دادگستری
گروه : شرکتها و دفاتر
آدرس : سیستان وبلوچستان زاهدان خیابان بزرگمهر، کوچه 27، پلاک 1
معرفی کالا و خدمات : ارزیابی و تعیین خسارت تاسیسات برقی کارخانجات-ارزیابی و تعیین خسارت تاسیسات و تجهیزات شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق در واحد های صنعتی
سوابق و تجربیات :
پست الکترونیکی :
کد آگهی : 3548