داروخانه شبانه روزی دکتر سنجری

عنوان واحد : داروخانه شبانه روزی دکتر سنجری
نام مدیریت : دکتر محمدرضا سنجری
شماره تلفن همراه :
شماره تلفن ثابت : 054-33444796
ایام و ساعات کاری :
رتبه یا درجه واحد شغلی :
شناسه صنفی : 36
نام رسته : داروخانه
گروه : پزشکی
آدرس : سیستان وبلوچستان زاهدان خیابان دانشگاه، نبش دانشگاه 25
معرفی کالا و خدمات :
سوابق و تجربیات :
پست الکترونیکی :
کد آگهی : 3531