کانال سازی ابراهیمی

عنوان واحد : کانال سازی ابراهیمی
نام مدیریت : ابراهیمی
شماره تلفن همراه : 09192579239-09339640217
شماره تلفن ثابت :
ایام و ساعات کاری :
رتبه یا درجه واحد شغلی :
شناسه صنفی : 131
نام رسته : کانال ساز-تعمیرپمپ کولر
گروه : خدمات فنی
آدرس : سیستان وبلوچستان زاهدان شهرک کارگاهی
معرفی کالا و خدمات :
سوابق و تجربیات :
پست الکترونیکی :
کد آگهی : 3519