کلینیک دندانپزشکی آفتاب

عنوان واحد : کلینیک دندانپزشکی آفتاب
نام مدیریت : دکتر مهسا بهیاری
شماره تلفن همراه : 09941596634
شماره تلفن ثابت : 054-33231539 * 054-33231538
ایام و ساعات کاری :
رتبه یا درجه واحد شغلی :
شناسه صنفی : 247
نام رسته : درمانگاه ،کلینیک،مرکزجراحی
گروه : پزشکی
آدرس : سیستان وبلوچستان زاهدان نبش امیرالمومنین 7
معرفی کالا و خدمات :
سوابق و تجربیات :
پست الکترونیکی :
کد آگهی : 3510