به زودی صفحه اختصاصی ثبت نام شدگان نمایش داده خواهد شد

عنوان واحد : به زودی صفحه اختصاصی ثبت نام شدگان نمایش داده خواهد شد
نام مدیریت : مجریان ساختمانی
شماره تلفن همراه :
شماره تلفن ثابت :
ایام و ساعات کاری :
رتبه یا درجه واحد شغلی :
شناسه صنفی : 529
نام رسته : مجری ساختمانی(عضو نظام مهندسی)
گروه : شرکتها و دفاتر
آدرس : سیستان وبلوچستان زاهدان *******
معرفی کالا و خدمات : ******
سوابق و تجربیات :
پست الکترونیکی :
کد آگهی : 3505