تابلوسازی و چاپ بنر مظاهری

عنوان واحد : تابلوسازی و چاپ بنر مظاهری
نام مدیریت : جعفر مظاهری
شماره تلفن همراه : 09155409663
شماره تلفن ثابت :
نام رسته : تابلوسازی-مهرو پلاک
گروه : خدمات شهری
آدرس : سیستان وبلوچستان زاهدان مزاری- مزاری 16
کد آگهی : 3267