مهر و پلاک سازی دوقلوها

عنوان واحد : مهر و پلاک سازی دوقلوها
نام مدیریت : مهدی حاج حسینی
شماره تلفن همراه :
شماره تلفن ثابت : 32508020
نام رسته : تابلوسازی-مهرو پلاک
گروه : خدمات شهری
آدرس : سیستان وبلوچستان زاهدان امیرالمومنین- جنب مسجد علی بن ابیطالب (ع)
کد آگهی : 3264