شركت برزين قالب

عنوان واحد : شركت برزين قالب
نام مدیریت : مصطفی استاد محمودی
شماره تلفن همراه : 09128142162
شماره تلفن ثابت : 33592211-12
نام رسته : ابزار آلات صنعتی
گروه : خدمات فنی
آدرس : سیستان وبلوچستان زاهدان شهرک صنعتی- بلوار صنعت- صنعت 6
کد آگهی : 3203