شرکت گازرسانی الیاس شعله

عنوان واحد : شرکت گازرسانی الیاس شعله
نام مدیریت : عبدالغفور میرکازهی ریگی
شماره تلفن همراه : 09151412283
شماره تلفن ثابت : 33410409
نام رسته : لوله کشی گاز و نصب
گروه : خدمات فنی
آدرس : سیستان وبلوچستان زاهدان خیام- توحید- حدفاصل توحید 11 و بلوار بهداشت
کد آگهی : 3153