زیبایی سارینا گل

عنوان واحد : زیبایی سارینا گل
نام مدیریت : سمیه یوسفی
شماره تلفن همراه : 09916347886
شماره تلفن ثابت : 33290164
ایام و ساعات کاری : همه روزه صبح: 10/5الی 13 عصر: 15/5 الی21 جمعه : 16 تا 20
رتبه یا درجه واحد شغلی :
شناسه صنفی :
نام رسته : آرایشگاه زنانه
گروه : خدمات شهری
آدرس : سیستان وبلوچستان زاهدان زیباشهر بین البرز 31و32
معرفی کالا و خدمات : ارائه کلیه خدمات آرایشی
سوابق و تجربیات :
پست الکترونیکی :
کد آگهی : 237