کلیدسازی ضمیری

عنوان واحد : کلیدسازی ضمیری
نام مدیریت : سلمان ضمیری
شماره تلفن همراه : 09155492456
شماره تلفن ثابت :
نام رسته : قفل،کلید
گروه : خدمات فنی
آدرس : سیستان وبلوچستان زاهدان دانشگاه- حدفاصل 31 و 33
کد آگهی : 1482