کلیدسازی محمدحسین ابوئی

عنوان واحد : کلیدسازی محمدحسین ابوئی
نام مدیریت : محمدحسین ابوئی مهریزی
شماره تلفن همراه : 09158418379
شماره تلفن ثابت :
نام رسته : قفل،کلید
گروه : خدمات فنی
آدرس : سیستان وبلوچستان زاهدان مولوی- نرسیده به مولوی ۲۵- روبروی فروشگاه سامسونگ
کد آگهی : 1472