کانون تبلیغاتی یاس

عنوان واحد : کانون تبلیغاتی یاس
نام مدیریت : محمد حسن زحمتکش
شماره تلفن همراه :
شماره تلفن ثابت : 33260411
نام رسته : کانونهای تبلیغاتی-طراحی و شبرنگ
گروه : خدمات شهری
آدرس : سیستان وبلوچستان زاهدان بازار خیابان طالقانی جنب بانک سپه
کد آگهی : 116